Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny.

14.04.2014 22:17


Regenerace památkově chráněných území našich měst
podle Usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 má znamenat řešení
sociálních a ekonomických aspektů rozvoje při zachování kvality životního
prostředí, zejména zachováním a zhodnocením kulturních hodnot území a rozvojem
kulturních činností a tradic. Jde tedy o komplexní rehabilitaci života a jeho
podmínek v územích historických jader, která jsou ohnisky a reprezentanty
rozvoje celého města, případně regionu. Jde o holistický přístup plánování a realizace
koncepcí na základě potřeb a přání místních občanů, na principu, že celek je
vždy více než pouhý souhrn částí.