Registrační formulář

Výpis ze stanov spolku Beneficium Civitas z.s.:

1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2) Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Písemnou přihlášku ke členství přijímá výbor spolku - přihlášku možné zaslat na e-mail: bene-city@email.cz

3) Výbor spolku o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky. Pro přijetí člena je potřeba nadpoloviční většiny členů výboru spolku.

 

Registrační formulář pro členy.pdf (77,3 kB)

Registrační formulář pro členy.doc (23,5 kB)