O nás

Kdo jsme .....

Jsme nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č.89/2012 Sb. V našem spolku jsou příznivci a přátelé historie, kteří mají za cíl poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek a kulturních hodnot v našem městě a nejbližším okolí. V našem spolku máme tým odborníků, kteří se již řadu let věnují péči o památky a kteří odvádí svou práci zcela profesionálně a kvalitně. Hlavním cílem spolku je zajistit dostatečné finanční prostředky a jejich využití na obnovu městského památkového fondu a staveb doplňujících a utvářejících historický ráz města a okolní krajiny.

Cíle spolku jsou zejména:

- pečovat o urbanistický odkaz, kulturu a charakter města Benešova nad Ploučnicí a jeho okolí

- spolupracovat s obdobnými organizacemi a veřejnými institucemi (včetně účasti ve správních a jiných řízeních)

- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a to zejména osvětovou a organizační činností

- vytvoření ekonomické základny za účelem úspěšné realizace projektů bezprostředně související s úkoly a cílem společnosti

Náplň a formy činnosti:

Hlavní formou dosahování cílů je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany památek, zejména:

- praktická činnost členů ve spolupráci s orgány památkové péče

- kooperace s jinými spolky mající za svůj hlavní cíl propagaci a rozvoj města Benešova nad Ploučnicí a jeho okolí

- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř a vně)

- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku

- účast při jednáních a řízení s volenými i správními orgány

- osvětová činnost

     Náš spolek se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou.Kontaktujte nás a sami budete moci naši činnost posoudit, popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.